Starfsfólk

 

Persónuvernd

 

Meðferð tölvupósts

 

About us

 

Fréttir og greinar

 

Gildi Vinnuverndar

Fagmennska

 

Við sýnum viðskiptavinum okkar fagmennsku og leitumst við að vera fagleg í öllu því sem við tökum okkur fyrir hendur. Við erum leiðtogar og nýtum þekkingu okkar og færni.

Samvinna

 

Við vinnum saman og myndum liðsheild. Við sýnum samstarfsfólki okkar kurteisi og virðingu og leggjum áherslu á vellíðan í vinnu.

Traust

 

Við byggjum á trausti og gæðum. Við tökum ábyrgð á verkefnum okkar og skipulagi og berum hag fyrirtækisins fyrir brjósti.

Sókn

 

Við sýnum metnað og frumkvæði og erum opin fyrir nýjum tækifærum. Við erum framsækið og eftirsóknarvert fyrirtæki sem stefnir hærra.