Heilsufarsmat 1

 
Lífstílstengdir þættir:
Ráðgjöf, mat og fræðsla um þau lykilatriði sem hafa áhrif á vellíðan okkar í vinnu og daglegu lífi. Álag og streita í starfi, andleg líðan, svefn, næring og hreyfing.

 

Mælingar         
Blóðþrýstingur    Blóðsykur
Kólesteról

Heilsufarsmat 2

 
Lífstílstengdir þættir:
Ráðgjöf, mat og fræðsla um þau lykilatriði sem hafa áhrif á vellíðan okkar í vinnu og daglegu lífi. Álag og streita í starfi, andleg líðan, svefn, næring og hreyfing.

 

Mælingar         
Blóðþrýstingur    Blóðsykur
Kólesteról
Hemoglobin

Heilsufarsmat 3

 
Lífstílstengdir þættir:
Ráðgjöf, mat og fræðsla um þau lykilatriði sem hafa áhrif á vellíðan okkar í vinnu og daglegu lífi. Álag og streita í starfi, andleg líðan, svefn, næring og hreyfing.

 

Mælingar         
Blóðþrýstingur    Blóðsykur
Kólesteról         Hjartalínurit
Hemoglobin

Andleg líðan og stoðkerfiseinkenni

 
Eru tvær stærstu ástæður fjarvista frá vinnu á Íslandi. Við bjóðum upp  á greiningu og mat á þessum þáttum á fljótlegan og einfaldan hátt.
Greiningin gefur mikilvægar upplýsingar um stöðu þíns fyrirtækis svo þú getir unnið markvisst að heilbrigðara vinnuumhverfi og fækkað fjarvistum.
Er í boði sem viðbótarþjónusta við heilsufarsmat og sem sjálfstæður þjónustuþáttur.

Þín útfærsla

 
Þú getur raðað saman þeirri þjónustu sem hentar best þínum þörfum og starfsemi.
Hægt er að kynna sér betur þjónustuframboð okkar í flettilistum neðst á síðu, eða með því að hafa samband í gegnum tölvupóst eða síma

Heilsufarsmælingar

 
Mælingar         
Blóðþrýstingur
Kólesteról

Þjónustuþættir

Ávinningur:

Hár blóðþrýstingur er einn af þremur stærstu áhættuþáttunum fyrir þróun kransæðasjúkdóma í hjarta auk reykinga og hás kólesteróls (blóðfitur). Einkenni háþrýstings eru oft ekki augljós og því margir sem geta verið með of há gildi án þess að vita af því. Þeir sem fá einkenni geta fundið fyrir sjóntruflunum, höfuðverk einkum á morgnana og mæði. Oft er hægt að meðhöndla háþrýsting með lífsstílsbreytingu og/eða lyfjum, og því sérstaklega mikilvægt að vita hvort maður þurfi meðferð til að minnka líkur á kransæðasjúkdómum.

Algengi háþrýstings eykst með hækkandi aldri og aukinni þyngd, og er talið vera milli 30 – 45% hjá einstaklingum eldri en 18 ára. Mælt er með að fylgjast reglulega með eftir 40 ára aldur.

 

Framkvæmd:

Sjálfvirkir mælar eru notaðir í dag, þar sem hulsu er smeygt utan um upphandlegg, hulsan blásin upp og mæling fer fram.

Ávinningur:

Hækkun blóðfitu (kólesteróls) er einn af þremur stærstu áhættuþáttunum fyrir þróun kransæðasjúkdóma í hjarta auk reykinga og hás blóðþrýstings. Engin einkenni fylgja því að vera með hækkaðar blóðfitur og því er sérstaklega mikilvægt að vera meðvituð um eigin stöðu. Oft er hægt að meðhöndla hækkaðar blóðfitur með lífstílsbreytingum og/eða lyfjum. Mælt er með að fylgjast reglulega með eftir 40 ára aldur.

 

Framkvæmd:

Tekinn er einn blóðdropi úr fingri eftir ástungu. Dropinn er greindur á einfaldan og fljótlegan hátt á staðnum.

Ávinningur:

Hækkaður blóðsykur getur verið dæmi um sykursýki 2. Sykursýki 2 er sjúkdómur þar sem sykurmagn eykst í blóði og getur haft skaðleg áhrif á heilsu okkar og lífsgæði. Fylgikvillar sykursýki geta verið áhrif á bæði smáæða og stóræðakerfi líkamans. Ef kvilli er í smáæðum getur það haft áhrif á augnbotna, nýru og úttaugakerfið og valdið blindu, nýrnabilun og verkjum og skyntruflunum í fótum. Ef kvillinn er í stóræðakerfinu hefur það áhrif á kransæðar, heilaæðar og aðrar slagæðar og getur valdið kransæðastílfu, heilablóðfalli og blóðrásartruflunum í fótum.

Einkenni sykursýki geta t.d. verið tíðari þvaglát, þreyta og slappleiki, aukin þorsti. Ekki er hægt að lækka sykursýki en hægt er að stjórna einkennum hans og sem gefur fólki tækifæri að lifað fullkomlega eðlilegu lífi.

 

Framkvæmd:

Tekinn er einn blóðdropi úr fingri eftir ástungu. Dropinn er greindur á einfaldan og fljótlegan hátt á staðnum.

Ávinningur:

Blóðrauði (Hemóglóbín) getur gefið okkur mikilvægar upplýsingar um blóð og járnbúskap einstaklinga. Mæling á blóðrauða er í raun mæling á magni rauðra blóðkorna. Einkenni of lágs blóðrauða geta verið þreyta, svimi, minnkað þol og slappleiki ásamt fleiri einkennum. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að við séum lág í blóðrauða en algengar orsakir er B12 skortur, járnskortur. En eftir 50 ára aldur geta lág gildi blóðrauða einnig bent til hugsanlegra blæðinga t.d. frá ristli sem þarf þá að skoða betur.

 

 

Framkvæmd:

Tekinn er einn blóðdropi úr fingri eftir ástungu. Dropinn er greindur á einfaldan og fljótlegan hátt á staðnum.

Ávinningur:

Lífstílstengdir þættir hafa hvað mest áhrif á almenna líðan og lýðheilsu í nútímasamfélagi. Við getum stjórnað þessum þáttum og aukið eða minnkað líkur á fjölmörgum fylgikvillum sem þeim fylgja.

 

Framkvæmd:

Í þessari þjónustu fara hjúkrunarfræðingar okkar yfir lykilþætti heilbrigðs lífernis og líðan einstaklingsins. Þættir sem farið er sérstaklega í eru andleg líðan, svefn, næring, hreyfing og stoðkerfiseinkenni ásamt áfengis- og níkótín notkun. Einstaklingnum er svo veitt ráðgjöf og fræðsla í samræmi við niðurstöður.

Ávinningur:

Mittismál er ákveðinn mælikvarði á kviðfitu sem er þekktur áhættuþáttur fyrir hjarta- og æðasjúkdóma. Mælingin er gagnleg til að meta almennt holdafar en ekki síst fyrir viðkomandi einstakling til að fylgjast með eigin stöðu. Varast skal að bera sig saman við aðra þegar kemur að þyngd og mittismáli því einstaklingar geta verið misþungir eftir samsetningu vöðva og fitu auk annarra þátta.

 

Framkvæmd:

Ummálsmæling með málbandi, fljótlegt og einfald.

 

Ávinningur:

Hjartalílnurit er hægt að nota til að greina óeðlilegan hjartaslátt af ýmsum orsökum. Línuritið getur gefið vísbendingar um mögulegan kransæðasjúkdóm og sýnt fram á hjartsláttaróreglu sem geta haft alvarlega fylgikvilla.

 

Framkvæmd:

Hjartalínurit er sársaukalaus rannsókn framkvæmd af hjúkrunarfræðingi. Notast er við 12 rása línurit þar sem nemar eru settir á bringu og útlimi einstakling og nema rafboð hjartans. Hjartalæknir Vinnuverndar fer yfir ritið, og verður haft samband við viðkomandi komi eitthvað athugavert fram.

Ávinningur:

Við bjóðum upp á þol og þrekmælingu með einföldu hjólaprófi. Niðurstöður prófsins gefa okkur gildi áætlaðrar hámarkssúrefnisinntöku sem er mælikvarði á líkamlegt ástand einstaklings með tilliti til styrks, hjarta og æðakerfis og lungnastarfsemi.

 

Framkvæmd:

Notast er við sértækt mælingahjól. Einstaklingurinn þarf ekki að mæta í íþróttafatnaði heldur dugar að mæta í þægilegum fötum sem leyfa hreyfingu. Hjólað er í 6 mín, með púlsmæli á ákveðnu álagi. Hámarkssúrefnisupptaka einstaklings er svo ákvörðuð út frá því álagi sem hjólað var á, hjartsláttartíðni, aldri, þyngd og kyni.

Ávinningur:

Andleg líðan og stoðkerfiseinkenni eru langalgengstu ástæður fjarvista frá vinnu eða þess að fólk missi atvinnugetu til styttri eða lengri tíma. Þessu fylgir gríðarlegur kostnaður fyrir samfélagið og fyrirtæki landsins að ótaldri þeirri skerðingu á lífsgæðum sem viðkomandi einstaklingur þarf að takast á við. Við bjóðum upp á ítarlega greiningu á þessum lykilþáttum á skjótan og einfaldan hátt með sérútbúnum spurningarlistum útfærðum og yfirförnum af sálfræðingum og sjúkraþjálfurum Vinnuverndar. Niðurstöður þessa verkefnis geta gefið þér mikilvægar upplýsingar um stöðu þíns fyrirtækis svo þú getir unnið markvisst að heilbrigðu vinnuumhverfi og fækkað fjarvistum.

Hægt er að útfæra efnistök í samráði við vinnustaði ef sérstaklega er óskað eftir að kanna eingöngu annan þáttinn.

 

Framkvæmd:

Spurningarlistar eru sendir út rafrænt til að auðvelda starfsmönnum að svara á sínum tíma og til að framkvæmdin hafi sem minnst áhrif á starfsemi þína. Niðurstöður berast rafrænt til Vinnuverndar og eru ekki persónugreinanlegar.

 

Fyrir frekari upplýsingar

 

Sími: 578-0800    

[email protected]